Taalgebruik: taalverloedering grof taalgebruik vloeken scheldwoorden en krachttermen taalgebruik jongeren

In het taalgebruik krijgen we te maken met taalverloedering in de vorm van grof taalgebruik, vloeken, scheldwoorden en krachttermen. In dit artikel komt eveneens aan de orde het taalgebruik van jongeren en de relatie tussen taalverloedering en vrijheid van meningsuiting. 

taalgebruik

Taalgebruik: taalverloedering grof taalgebruik vloeken scheldwoorden en krachttermen taalgebruik jongeren 

De laatste jaren is ons taalgebruik sterk verloederd door grof taalgebruik door vloeken en het gebruiken van scheldwoorden en krachttermen zowel in ons mondeling, schriftelijk en digitaal taalgebruik. Waarom is het goed om beschaafd en fatsoenlijk te spreken? Het gebruiken van fatsoenlijk taalgebruik heeft te maken met onze visie op beschaving, deze beschaving is nodig om de samenleving leefbaar te houden voor iedereen. Ouderen hebben hierin een voorbeeldrol naar onze jeugd toe. Beschaving kan men met een ander woord ook uitdrukken als zelfbeheersing. Als men boos is kan men zijn gevoelens niet direct uitleven dan zou de samenleving onleefbaar worden. Iedereen heeft er recht op om gevoelens te uiten maar hiervoor gelden wel regels. Als men boos is mag men niet de brommer die men toevallig passeert kapot trappen.

Ook in ons taalgebruik gelden er regels als men boos is mag men niet de halve buurt stijf schelden. Een dier leeft vanuit zijn driften, mensen moeten leren zich te beheersen om de samenleving leefbaar en in stand te houden. Beschaving heeft alles te maken  met het leren beheersen van driften. Beschaving dient de rem te zijn op ongeremd uiten van gedachten en gevoelens door taal en gedrag.

Taalgebruik en vloeken in onze taal 

De Nederlandse taal kent verschillende vloeken die door velen regelmatig of soms ook als stopwoorden gebruikt worden. Vloeken is een belediging van de Heere God, daarnaast is het ook een verloedering van onze taal. Bij sommige vloeken vraagt men letterlijk of God hem wil verdoemen of vervloeken, een wat vreemde wens in mijn ogen. Vloeken is ongepast en hoort niet thuis in onze taal, dit bouwt de samenleving niet op maar heeft een afbrekende functie.

Taalgebruik en het gebruik van scheldwoorden en krachttermen 

Enige overwegingen om het gebruik van grof taalgebruik, scheldwoorden en krachttermen tegen te gaan:

 • Taal heeft invloed op ons gehele leven, als ik grof praat dan doe ik iets. Grove taal is niet alleen het uitspreken van een woord of woorden maar het is een daad die anderen kan benadelen.
 • Het gebruik van scheldwoorden is vernederd voor anderen. Het gezegde ‘schelden doet geen pijn’ is onjuist velen voelen zich als er scheldwoorden tegen hen worden gebruikt verdrietig, angstig of boos. Woorden kunnen een ander pijn doen.
 • Het gebruik van krachttermen is eigenlijk een teken van zwakte. Beschaafd taalgebruik
 • is juist een teken van kracht, van zelfbeheersing en van volwassenheid.
 • Geweld begint vaak met woorden, taal is de voorloper van gedrag. Daarom is het van groot belang welke woorden we gebruiken.
 • Onbeheerst taalgebruik zorgt vaak voor een onprettige sfeer.
 • Ouders, politici en bekende personen zoals artiesten hebben een voorbeeldrol, hopelijk gebruiken ze deze positief en niet negatief.

Taalgebruik en jongeren 

Ook onder jongeren viert de taalverloedering hoogtij. Taalverloedering onder jongeren kennen we in twee vormen namelijk: ten eerste het ‘slechte’ Nederlands dat jongeren gebruiken en ten tweede het grove taalgebruik dat helaas ook onder deze leeftijdscategorie veel voorkomt (Ouderen denk toch om de voorbeeldfunctie die we hebben). De jongerentaal breidt steeds uit om dat er steeds nieuwe woorden bijkomen voornamelijk op de terreinen van seks, drank en drugs. Jongeren gebruiken meer dan ouderen woorden uit een andere taal, en dan voornamelijk uit het Engels.

De msn-taal is bekend om het gebruik van veel afkortingen en inkortingen. Ook gebruiken ze veel versterkende woorden zoals bijvoorbeeld ‘vet gaaf’ of ‘cool’. Ook het gebruiken van scheldwoorden, krachttermen en vloeken komt onder jongeren veelvuldig voor bij persoonlijk contact en ook bij internet-contact. Een deel van de scheldwoorden heeft een seksuele lading en deze maken soms al deel uit van het ‘normale’ taalgebruik.

Ouderen ervaren een deel van de jongerenwoorden als onverschillig of onbeschoft. De media en de muziek die jongeren luisteren geven hier vaak het voorbeeld in. Op internet kan een speciale taal worden gebruikt om scheldfilters te omzeilen. Tegenover ouderen zijn jongeren vaak wel beleefder en netter in hun taalgebruik dan tegenover leeftijdsgenoten.

Ouderen reageren doorgaans op twee manieren op jongerentaal:

 • De bagatalliserende manier waarbij op de voorgrond staat er altijd al een generatieverschil in taalgebruik is geweest zowel vroeger als nu en dat dit niet iets is om ons grote zorgen over te maken. Jongerentaal hoort bij deze leeftijdsgroep.
 • Een ander deel van de ouderen maakt zich wel degelijk ongerust over de grove jongerentaal met veelvuldig gebruik van vloeken, scheldwoorden en krachttermen. Zij ervaren dit als verloedering van onze Nederlandse taal en van de samenleving.

Taalgebruik in relatie tot de vrijheid van meningsuiting 

Velen verdedigen het gebruik van grof taalgebruik door te wijzen op de vrijheid van meningsuiting, om twee redenen is dit echter onjuist.

 1. Ten eerste: omdat de vrijheid van meningsuiting in het leven is geroepen om iedereen in de samenleving een volwaardige plaats te geven. Iedereen heeft het recht om in het openbaar zijn eigen mening kenbaar te maken. Vrijheid van meningsuiting is echter niet in het leven geroepen om het samenleven onplezieriger en moeilijker te maken en om iedereen het recht te geven een grote mond op te zetten. Wanneer men gebruik wil maken van het recht van vrijheid van meningsuiting doe dit dan op een waardige manier die tot doel heeft onze samenleving op te bouwen en beter te maken en niet om deze af te breken en samenleven onmogelijk te maken.
 2. Ten tweede gaat het bij vrijheid van meningsuiting om de inhoud van de woorden, het taalgebruik dient slechts als de ‘verpakking’ hiervan en valt daardoor niet onder de vrijheid van meningsuiting maar dit valt onder de sociale gedragscode de normale fatsoenregels dus.

Taalverloedering wat kunnen we er tegen doen 

Om taalverloedering tegen te gaan is meer nodig dan een vloekverbod of regels op school of sportvereniging. Mensen moeten zelf ‘slecht’ taalgebruik gaan mijden en normaal taalgebruik gaan gebruiken. Zoals bij alle zaken is ook hier voorlichting een belangrijke factor, maak kinderen en jongeren bewust van het taalgebruik. Men moet ‘slecht’ taalgebruik niet mijden om eventuele straf te voorkomen maar omdat men inziet dat gewoon taalgebruik nodig is om de samenleving leefbaar te houden en dat ‘slecht’ taalgebruik allleen maar een negatieve uitwerking heeft voor de gehele samenleving die onze gezamenlijke verantwoording is. Voorlichting thuis en op school kan hierbij helpen.

Persoonlijk denk ik aan een vak op school wat de kinderen houvast geeft !

Bron : http://artikelsschrijven.nl/2013/taalgebruik/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: