Schizofrenie: symptomen oorzaken en behandeling en wat is schizofrenie

Schizofrenie: wat is schizofrenie lees meer over de symptomen, de oorzaken, vormen van schizofrenie, de behandeling en de gevolgen van deze aandoening.

schizofrenie

Schizofrenie: symptomen oorzaken en behandeling en wat is schizofrenie 

Schizofrenie openbaart zich voornamelijk bij jonge mensen zo tussen de 15 en 30 jaar. In een leeftijdsperiode wanneer er een beroep op de zelfstandigheid wordt gedaan ontstaat schizofrenie vaak. Gemiddeld zal één op de honderd jongeren te maken krijgen met deze aandoening. Jongens en mannen hebben een grotere kans op schizofrenie en vaak openbaart de ziekte zich bij hen ook op jongere leeftijd.

Drugsgebruik kan het krijgen van deze ziekte bevorderen. Kenmerkend voor schizofrenie is dat minimaal één keer maar meestal vaker een psychotische periode optreed. Tijdens een psychotische periode kan men last krijgen van waandenkbeelden, hallucinaties, een afwijkende beleving van de werkelijkheid en stoornissen op emotioneel-denk-en gedragsgebied. Het vermogen om te leren wordt vaak ook minder men noemt dit ook wel cognitief verval.

Als men schizofrenie vertaald betekend dit letterlijk ‘gespleten geest’, deze vertaling doet denken aan gespleten personen, gespleten hersenen en gespleten persoonlijkheden toch is dit niet juist. Het gespletene bij de aandoening schizofrenie duid er op dat mensen moeite hebben met de samenhang tussen denken, gevoelens, waarnemingen, emoties en gedachten en soms gedachten van de werkelijkheid hebben die voor anderen zeer moeilijk zijn na te voelen.

Symptomen van schizofrenie 

Hoofdsymptomen bij schizofrenie zijn : stemmen, wanen en hallucinaties.

Alle mensen die lijden aan schizofrenie hebben één of meerdere psychosen meegemaakt. Tijdens een psychose kunnen schizofrenie patiënten zowel positieve als negatieve stemmen horen, voorbeelden hiervan zijn: drink een glas oranje limonade dan zal je sportteam winnen (positieve stem), spring voor de trein (negatieve stem) nog een voorbeeld van een negatieve stem kan zijn “je kunt vliegen”. Negatieve stemmen kunnen erg gevaarlijk zijn. Als men last heeft van wanen en hallucinaties dan heeft men gedachten die niet overeenkomen met de realiteit, men ziet bijvoorbeeld mensen die er niet zijn, of men proeft thee als men koffie drinkt.

Andere veel voorkomende symptomen bij de aandoening schizofrenie zijn:

 • Verwardheid.
 • Affectvervlakking, wat een vervlakking van het emotionele leven inhoud.
 • Minder initiatief.
 • Zich minder goed kunnen concentreren.

Hoe kunnen symptomen van schizofrenie tot uiting komen in het dagelijkse leven

 • Men is angstig en/of verward zonder dat dit voor een naaste in te voelen is.
 • De prestatie op de terreinen van werken, leren, en het uitoefenen van een sport of hobby blijft onder het normale niveau.
 • Luisteren naar of praten met denkbeeldige of niet aanwezige personen.
 • Last hebben van onverwachte woede-uitbarstingen.
 • Overdag inactief zijn bijvoorbeeld in bed blijven en ’s nachts rondspoken in-of buitenshuis.
 • Op een vreemde manier lopen waar anderen zich aan kunnen storen.
 • Praten over complotten en geheime organisaties vaak ook de eigen familie of het eigen gezin hierin betrekken.
 • Moeite hebben met het maken van sociale contacten zeker met blijvende langdurige contacten.
 • Emotionele gevoeligheid.
 • Onzekerheid.
 • Slechte uiterlijke verzorging.
 • Denken en zeggen een andere persoon te zijn.
 • Concentratieproblemen die vaak invloed hebben op het in staat zijn om te werken.
 • Achterdochtig zijn naar andere mensen.
 • Leiden aan slapeloosheid of juist extra veel slaap nodig hebben.
 • Men denkt dat anderen hun gedachten weten en hier invloed op uit kunnen oefenen.

Schizofrenie en de oorzaken 

Om oorzaken voor schizofrenie aan te geven is niet zo eenvoudig een echte duidelijke oorzaak is niet aan te geven en men zoekt ook nog steeds verder. Enkele zaken die mee kunnen spelen bij schizofrenie zijn:

 • Erfelijkheid
 • Lichamelijke afwijking in de hersenen.
 • Door onderzoek bij ééneiige tweelingen is de mening ontstaan dat bij het ontwikkelen van schizofrenie ook de omgevingsomstandigheden een rol kunnen spelen.

De menselijke celdeling gebeurt door middel van meiose. Alle mensen verschillen genetisch, zelfs ééneiige tweelingen al zijn de verschillen soms maar klein. Genetische problemen kunnen leiden tot een spontane verandering van de structuur van het DNA we noemen dit ook wel copynumbervariatie. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat bijvoorbeeld bij de conceptie een nieuwe cel ontstaat van chromosomen van een ongelijk aantal en van ongelijke grootte. Bij de geboorte wordt dan een baby geboren met een genetische variatie die zowel positief als negatief uit kan vallen. Iemand kan een bijzondere vaardigheid meekrijgen bijvoorbeeld in muziek, in sport of in wetenschap. Valt de genetische variatie negatief uit dan kan het zijn dat iemand wordt geboren met een handicap of een syndroom. Zoals bijvoorbeeld schizofrenie dat zich op latere leeftijd zal uiten. Waarschijnlijk kan meiose op twee manieren zorgen voor schizofrenie namelijk:

 • Bij een spontane afwijking waarbij twee chromosomen samen gaan waarvan er één de copynumbervariatie bezit.
 • Eén van de ouders is drager van een chromosoom met copynumbervariatie en geeft deze ongeweten door aan het kind wat bij deze op een andere manier uitwerkt. Op een bepaalde plaats kunnen stukjes in het DNA teveel of te weinig aanwezig zijn wat de basis kan zijn voor een syndroom zoals schizofrenie.
 • Schizofrenie en autisme vallen onder hetzelfde continuüm, in gezinnen waar autisme voorkomt zal ook regelmatig een gezinslid zijn die last heeft van de aandoening schizofrenie. Ook heeft schizofrenie een sterke correlatie(verband) met epilepsie, iemand met schizofrenie heeft een 6 keer grotere kans op het ontwikkelen van epilepsie en iemand met epilepsie heeft een 8 keer grotere kans op het ontwikkelen van schizofrenie.

De vormen van schizofrenie 

We kunnen schizofrenie in verschillende vormen onderscheiden, deze vormen hebben allen hun specifieke kenmerken:

 • Katatoon met als kenmerken: na aap gedrag, halsstarrig gedrag en motorisch inactief gedrag of juist overdreven actief gedrag.
 • Gedesorganiseerd wat men ook wel hebefrenie noemt met als kenmerken: primitief en gedesorganiseerd in taalgebruik en gedrag, ook gevoelsafwijkingen zijn mogelijk.
 • Paranoïde met als kenmerken: achterdocht, vijandigheid en spanning. Zowel het denkmatige als het gevoelsmatige functioneren blijft meestal in orde.
 • Ongedifferentieerd: valt niet onder een van de andere vormen, maar voldoet wel aan de hoofdcriteria.
 • Schizofrene resttoestand: vreemde overtuigingen en / of zintuigenlijke waarnemingen maar geen sterke wanen of hallucinaties of sterk afwijkend gedrag.

De behandeling van schizofrenie 

Behandeling bij schizofrenie is vaak noodzakelijk omdat zonder behandeling de ziekte veel lijden kan veroorzaken zowel bij de patiënt als bij de omgeving ook kan schizofrenie leiden tot invaliditeit. Antipsychotica zijn medicijnen die vaak worden voorgeschreven wanneer er sprake is van schizofrenie, deze medicijnen zorgen ervoor dat belevenissen minder intens worden beleefd, het gehele leven wordt afgevlakt.

Voorvallen, of deze nu positief of negatief zijn maken onder invloed van deze medicijnen minder indruk dan normaal het geval zou zijn. Antipsychotica bestaan er in verschillende soorten, vervelende bijwerkingen van dit medicijn kunnen zijn: speekselvloed, blikkramp, kaakklem, droge mond, spierspanningen, gewichtstoename, verandering van seksuele gevoelens en bewegingsonrust.

Een rustige leefwijze met een gezond dagritme van gezond en regelmatig eten en een goede nachtrust zijn eveneens van groot belang en kunnen een positief effect hebben op het ziekteverloop. Door een prikkelrijke omgeving te vermijden verminderen prikkels ook. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het uitlaten van radio en televisie, het afzeggen van drukke verjaardagsfeestjes, zich niet op straat begeven tijdens het spitsuur, drukke winkels of winkeltijden vermijden.

Genezen van schizofrenie is niet eenvoudig wel is het met behulp van de juiste medicijnen vaak mogelijk om de duur, de sterkte en de hoeveelheid psychiotische periodes te verminderen. Bij cognitieve gedragstherapie kan men leren om eerst na te denken, niet te snel te oordelen en conclusies te trekken men leert hoe men het beste kan functioneren in het dagelijks leven.

Gevolgen van schizofrenie

Mensen die lijden aan schizofrenie ervaren de gevolgen hiervan vaak levensgroot in hun leven, wat veel verdriet tot gevolg heeft. Het aangaan en onderhouden van (vaste) relaties gaat vaak moeizaam, cijfers wijzen uit dat maar ongeveer 25 procent van het aantal schizofreniepatiënten een vaste relatie krijgt. Doordat mensen met deze ziekte vaak goed over iedere handeling na moeten denken zijn ze vaak erg langzaam wat het functioneren in een groep moeilijker maakt, sociaal isolement kan hiervan het gevolg zijn.

Slecht 25 procent van de patiënten met schizofrenie hebben betaald werk, vaak is de inspanning te groot. Vrijwilligerswerk wat niet zo prestatiegericht is en niet te maken heeft met werkdruk is soms wel mogelijk. Schizofrenie, behandeling is mogelijk genezen helaas nog niet.

Bron : http://voedingssupplementenbestellen.nl/schizofrenie/

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: