Seo: structureel echoscopisch onderzoek de 20 weken echo

Zorg voor de zwangere vrouw en voor het ongeboren kind zijn van groot belang. Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) maakt hier deel van uit. In dit artikel wat is echoscopie, en uitgebreid komt de 20 weken echo aan de beurt met zowel de voor – als de nadelen. 

SEO

Seo: structureel echoscopisch onderzoek de 20 weken echo 

SEO is de veelgebruikte afkorting van structureel echoscopisch onderzoek. Sinds Januari 2007 maakt de 20 weken echo onderdeel uit van het echoscopisch onderzoek. Het doel hiervan is om eventuele afwijkingen al in een vroeg stadium van de zwangerschap op te sporen. Iedere zwangere vrouw ontvangt een informatie folder over het structureel echoscopisch onderzoek. In de folder staat veel informatie, en de voor- en nadelen komen duidelijk naar voren, op deze basis kunnen ouders weloverwogen kiezen om deel te nemen aan de 20 weken echo of om hier vanaf te zien. Negen van de tien vrouwen nemen de keuze om een 20 weken echo uit te laten voeren, velen zien dit echter als een pretecho wat het zeker niet is.

SEO wat is echoscopie 

Echoscopie is een geneeskundige onderzoeksmethode waarbij men gebruik maakt van ultrageluid ( onhoorbaar geluid ). Sommige weefsels bijvoorbeeld botten kaatsen de op hen gerichte geluidsgolven sterker terug dan andere soorten weefsels zoals bijvoorbeeld de huid. Men kan dit vergelijken met radar. Echoscopie wordt in de geneeskunde onder andere gebruikt voor het onderzoek aan ongeboren kinderen.

Twintig weken echo 

De twintig weken echo maakt standaard onderdeel uit van de zwangersschapbegeleiding, de deelname is vrijwillig en men kan deze weigeren. Het doel van de twintig weken echo is het opsporen van afwijkingen bij het ongeboren kind, het is zeker geen pretecho. Men kijkt bij de twintig weken echo naar de ontwikkeling en de groei van het kind en naar de hoeveelheid vruchtwater tevens onderzoekt men de aanwezigheid van een open ruggetje of een open schedel. Ook kijkt men naar het functioneren van de organen. Niet alle afwijkingen kan men opsporen maar komt er een mogelijke afwijking aan het licbt dan is vervolgonderzoek mogelijk. Ongeveer vijf procent van alle pas geboren baby’s heeft een aangeboren afwijking.

20 weken echo de resultaten 

Negentig procent van de ongeboren kinderen met spina bifida ( een open ruggetje ) worden door echoscopisch onderzoek opgespoord. In het geval van een open schedel (anencephalie) ligt dit opsporingscijfer zelfs op negennegentig procent. Ernstige hartafwijkingen daarentegen zijn moeilijker aan te tonen in dit stadium  het opsporingscijfer ligt hier onder de vijftig procent.

Structureel echoscopisch onderzoek een mogelijke afwijking geconstateerd wat nu 

Bij 1 op de 10 onderzochte baby’s constateerd men een mogelijke afwijking, gelukkig blijkt na verder onderzoek het bij ongeveer de helft niet zo te zijn. De ouders hebben achteraf gezien ten onrechte een zeer spannende periode meegemaakt. Als een mogelijke afwijking wordt geconstateerd is verder onderzoek een volgende stap. Dit verder onderzoek kan onder andere bestaan uit een uitgebreide echo in een academisch ziekenhuis of een vruchtwaterpunctie. Bij een vruchtwaterpunctie neemt men met een naaald via de buikwand wat vruchtwater af, de lichaamscellen die hierin aanwezig zijn worden onderzocht op lichamelijke afwijkingen. Aan een vruchwaterpunctie is enig risico verbonden, in 0,3 procent van de behandelingen vindt een miskraam plaats.

20wekenecho voor-en nadelen 

Het uitvoeren van een 20wekenecho heeft verschillende voordelen:

  • Als een mogelijke afwijking blijkt is vervolgonderzoek mogelijk.
  • Bij sommige afwijkingen dient de bevalling in een gespecialiseerd ziekenhuis plaats te vinden, als men heeft geconstateerd dat er sprake kan zijn van deze afwijking dan kan men hiervoor tijdig maatregelen treffen.
  • Men kan zich voorbereiden op eventuele extra zorg voor moeder en kind voor- tijdens- en na de bevalling.

Een groot deel van onze samenleving ziet het als voordeel dat bij een mogelijke ernstige afwijking men een keuze kan maken tussen de bevalling uitdragen of deze laten beeïndigen. Tot 24 weken is het mogelijk in Nederland een zwangerschap te laten beeïndigen. Zelf ben ik principeel tegen het beeïndigen van een zwangerschap om deze reden en zie dit punt dan ook niet als een voordeel. Wel heeft het tot resultaat gehad dat sinds het invoeren van de 20wekenecho in 2007 het aantal zwangere vrouwen dat een zwangerschap beeïndigd tussen de 20 en 24 weken ruim is verdubbeld. In 2010 lag het aantal afgebroken zwangerschappen tussen 20 en 24 weken op 288.

Het uitvoeren van een 20wekenecho heeft verschillende nadelen: 

  • Mogelijke vervolgonderzoeken zoals een vruchtwaterpunctie brengen risico’s met zich mee. Bij 0,3 procent van de vrouwen die een vruchwaterpunctie uit laat voeren heeft deze een miskraam tot gevolg.
  • Ruim de helft van de mogelijk opgespoorde afwijkingen blijkt loos alarm, de aanstaande ouders maken onnodig een hele spanningsvolle tijd door die invloed kan hebben op het verdere verloop van de zwangerschap.
  • Niet alle afwijkingen kan men met behulp van de 20wekenecho opsporen, het laten uitvoeren van een 20wekenecho is dus geen ‘garantie’ voor een gezond kind.
  • Aantal abortussen uitgevoerd tussen de 20 en 24 weken van de zwangerschap neemt toe.
  • Weten, kan een druk leggen op de rest van de zwangerschap.

Voorlichting is goed en nodig. Het is goed om bewust bezig te zijn met de gezondheid van zowel de aanstaande moeder als van het ongeboren kind. Voorlichting zorgt er tevens voor dat men keuzes bewuster kan maken. Toch blijkt uit resultaten van het meldpunt 20 wekenecho dat een kwart van de vrouwen bij wiens kind een mogelijke afwijking was geconstateerd niet tevreden waren over de informatie. Hier kan dus nog wel wat aan verbeterd worden.

Bron : http://voedingssupplementenbestellen.nl/seo/

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: