Het verwende kind syndroom : ontstaan door materiële pedagogische affectieve verwenning

Problematische verwenning op het materiële, pedagogische of affectieve vlak, in onze maatschappij die kind georiënteerd is, kan leiden tot dagelijkse problemen met kinderen. Het verwende kind syndroom oorzaken en mogelijke oplossingen. 

verwende kind syndroom

Het verwende kind syndroom : ontstaan door materiële pedagogische affectieve verwenning 

Het verwende kind syndroom komt voort uit het opvoedingsgedrag van de ouders. Als dit gedrag bestaat uit: geen nee durven zeggen, het kind niet durven of willen teleurstellen, geen grenzen aangeven, bij moeilijk gedrag van het kind de schuld op anderen steken, bijvoorbeeld op de leerkracht of een mede-leerling. Uit dit opvoedingsgedrag van de ouders kan het verwende kind syndroom ontstaan.

Het opvoedingsgedrag van de ouders met betrekking tot het verwende kind syndroom 

Als ouders bovenstaand opvoedingsgedrag vertonen kan dit het verwende kind syndroom tot gevolg hebben. Dit opvoedingsgedrag heeft natuurlijk ook zijn oorzaken:

ouders kunnen zich schuldig voelen omdat ze te weinig tijd met hun kinderen door (kunnen)brengen, het kind kan zo belangrijk zijn omdat het enigst kind is, het opvoedingsgedrag vindt oorzaak in de eigen opvoeding van de ouders of van één van hen. Bij deze ouders leven vaak de gedachten dat als kinderen niet direct hun zin krijgen ze ongelukkig zijn, en dat het geluk van het kind afhankelijk is van materiële zaken.

Verwenning en problematische verwenning 

Veel kinderen worden af en toe wel eens verwend, dit is niet erg het bevestigd de ouder-kind relatie. Ouders uiten op deze manier hun liefde, waardering of bewondering voor het kind. Wanneer er echter sprake is van problematische verwenning wordt het kind bedorven door te veel toegeeflijkheid. We kennen drie soorten van problematische verwenning namelijk materiële, pedagogische en affectieve verwenning.

Verwende kind syndroom door materiële verwenning 

Bij materiële verwenning krijgen kinderen een overvloed aan speelgoed, kleding en andere materiële zaken die veel geld kosten.

Verwende kind syndroom door pedagogische verwenning 

We spreken van pedagogische verwenning als ouders door onvermogen pedagogisch onkundig en onjuist handelen.

Verwende kind syndroom door affectieve verwenning 

Als kinderen een overdaad aan liefde, aandacht, tijd en affectie ontvangen kan dit het corrigerende gedrag van ouders ondermijnen en leiden tot affectieve verwenning.

Gevolgen verwende kind syndroom 

Kinderen uiten de gevolgen van problematische verwenning bijvoorbeeld in het volgende gedrag:

  • Moeite met samenwerking
  • Moeite hebben met taakgericht werken
  • Steeds direct aandacht willen hebben en er niet mee om kunnen gaan als dit niet zo is.
  • Moeilijk volledige omzet kunnen tonen.
  • Negatieve gevoelens en omstandigheden moeilijk kunnen verwerken.
  • Snel stress ervaren.

Ook bij volwassenen kan problematische verwenning in de jeugd zijn sporen nog nalaten. Bijvoorbeeld door dat men moeite heeft om relaties aan te gaan en te onderhouden. Doordat men moeite heeft met verantwoording nemen en dragen. Over het algemeen kan men slecht zijn gevoelens uiten. Vertoond men een egocentrische levensinstelling en kan men moeilijk omgaan met kritiek.

Het verwende kind syndroom in relatie tot Hoogbegaafdheid, Autisme en ADHD 

Het verwende kind syndroom heeft verschillende symptomen die ook bij hoogbegaafdheid, autisme en/of  adhd voorkomen. Om verwarring en het stellen van een verkeerde diagnose te voorkomen is het belangrijk om professionele hulp in te roepen zodat de diagnose gesteld kan worden door deskundige en ervaren hulpverleners.

Behandeling verwende kind syndroom

Om het verwende kind syndroom te kunnen behandelen is verandering van het ouderlijke opvoedgedrag noodzakelijk. Ouders dienen inzicht te krijgen in hun eigen gedrag, de motieven waarom men dit gedrag vertoont en de invloed hiervan op het kind. Als men op de hoogte is van de ontwikkelingsfases die kinderen doorlopen kan men beter inschatten welke verantwoordelijkheden kinderen zelf kunnen dragen. Het is belangrijk dat het kind aangesproken wordt op zijn niveau en verantwoording leert dragen voor zaken die het aankan. Om het ouderlijk gedrag te veranderen vraagt van de ouders veel inzet, energie en voornamelijk inzicht. Om dit inzicht te verkrijgen kan men advies inwinnen van professionele hulpverleners maar eveneens kan men advies vragen van ouders, broers, zussen en vrienden. Dit vraagt openheid en een kwetsbare opstelling maar denk daarbij wel dat alle ouders problemen ervaren bij de opvoeding van hun kinderen. Openheid hierin in plaats van schaamte kan alle ouders helpen.

Het verwende kind syndroom en grote gezinnen 

Kinderen die opgroeien in grote gezinnen hebben minder kans op verwenning omdat er meestal minder geld per kind te besteden is en er meer gedeeld moet worden. Ook leert men aandacht te delen. In grotere gezinnen zijn kinderen vaak mede-opvoeder, men leert rekening met elkaar te houden, elkaar te helpen en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Ook corrigeerd men elkaar. In grotere gezinnen is de opvoedkundige taak van de ouders minder exclusief.

Het verwende kind syndroom internationaal bezien 

Problematische verwenning is een probleem wat internationaal voorkomt en waar verschillende benamingen voor zijn. De term ‘broeikasouders’ is hier een voorbeeld van, men bedoeld dan overbeschermende ouders die hun kinderen zo opvoeden dat deze als ze volwassen zijn niet in staat zijn om op een volwassen manier verantwoordelijkheid te dragen en taken uit te voeren. Een andere term is het 4-2-1 syndroom waarmee men bedoeld dat het kind centraal staat tussen twee ouders en vier grootouders. In China kent men het problematisch verwennen onder de naam ‘het kleine keizer-syndroom’ vanwege de éénkind politiek. Ouders hebben voortdurend aandacht en adoratie voor hun enig kind.

Bron : Het verwende kind syndroom: ontstaan door materiële pedagogische affectieve verwenning

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: