Eenzaamheid: gevoelens van alleen zijn oorzaken en mogelijke veranderingen

Eenzaamheid is een veel voorkomend gevoel wat we allemaal op een bepaalde manier wel eens ervaren. Eenzaamheid kan gepaard gaan met angst en machteloosheid. Eenzaamheid kennen we in verschillende soorten: emotionele en sociale eenzaamheid volgens het onderscheid van Weiss, situationele of chronische eenzaamheid. Welke oorzaken kunnen een rol spelen, hoe kan men zelf met eenzaamheid omgaan, hoe kunnen anderen (familie, buren, mantelzorger of professional) omgaan met eenzamen. 

eenzaamheid in de natuur

Eenzaamheid: gevoelens van alleen zijn oorzaken en mogelijke veranderingen 

Mensen denken vaak dat eenzaamheid komt door een gebrek aan contacten toch is dit niet juist. Men kan zich eenzaam voelen tussen een grote mensenmenigte en men hoeft zich niet eenzaam te voelen als men weinig sociale contacten heeft. Eenzaamheid is heel persoonlijk. Een basis feit is dat ieder mens behoefte heeft aan contact, maar de manier waarop en de hoeveelheid contact is erg afhankelijk van de persoon. Men kan behoefte hebben aan een intiem contact, aan een contact waarmee men diepgaande gesprekken kan voeren of aan een contact waarmee men erop uitgaat en van alles onderneemt. Voor iedereen liggen zijn behoeftes anders en als er aan deze behoeftes niet wordt voldaan ontwikkelen zich gevoelens van eenzaamheid. Gevoelens van eenzaamheid kan men doorlopend ervaren maar ook alleen tijdens bepaalde of bijzondere situaties. Eenzamen ervaren vaak gevoelens van leegte, wanhoop, angst, doelloosheid, boosheid, verdriet en het zich niet verbonden voelen met anderen. Eenzaamheid is niet leeftijdsgebonden en kan te maken hebben met een negatief zelfbeeld.

Oorzaken van eenzaamheid 

Gebeurtenissen in de jeugd kunnen gevoelens van eenzaamheid tot gevolg hebben bijvoorbeeld als iemand zich niet goed heeft kunnen hechten of zich ‘niet geliefd’ heeft gevoeld.

Iemands persoonlijkheid heeft een grote invloed op gevoelens van eenzaamheid en de mate hiervan.

De tegenwoordig meer individualistisch ingestelde samenleving werkt gevoelens van eenzaamheid in de hand.

Veranderingen in het levenspatroon bijvoorbeeld: het wegvallen van een geliefde, verhuizen, verandering van werkkring of zelfstandig gaan wonen kunnen invloed hebben op gevoelens van eenzaamheid. Veranderingen roepen stress op en er kan een cirkel ontstaan waarbij stress en angst elkaar in stand houden dan kan gevaar ontstaan voor voortdurende eenzaamheid.

Eenzaamheid onderverdeeld naar soort 

Emotionele eenzaamheid 

Emotioneel eenzaam zijn mensen die een emotioneel thuisfront missen, vaak is dit wanneer men geen liefdevolle, hechte relatie heeft met een levenspartner.

Sociale eenzaamheid 

Sociale eenzaamheid uit zich door te weinig sociale contacten, te weinig zaken die men met anderen kan delen. Het gevoel hebben nergens bij te horen, minder mogelijkheden om zich geliefd te voelen.

Situationele eenzaamheid 

Situationele eenzaamheid is afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld de eerste tijd na het verlies van een levenspartner, vaak is deze eenzaamheid tijdelijk tot men zich heeft ingesteld op de nieuwe situatie.

Chronische eenzaamheid 

Chronische eenzaamheid komt vaak voort uit iemands persoonlijkheid. Deze mensen hebben vaak een wat pessimistischere kijk op het leven, zijn verlegen en soms wantrouwend naar anderen toe en sociaal angstig voor het aangaan van (nieuwe) contacten. Vaak ontstaat een houding van depressieviteit, er in berusten en niet naar andere mogelijkheden zoeken.

Tips tegen eenzaamheid 

 • De belangrijkste mogelijkheid om eenzaamheid op te lossen of te verminderen is om jezelf goed te leren kennen. Wie ben ik, wat wil ik, welke behoeftes aan contact heb ik en hoe kan ik deze het beste vorm geven. Behoefte aan contact is heel persoonlijk en kan voor iedereen verschillend zijn. Laat je geen contacten aanpraten maar kies waar je zelf behoefte aan hebt.
 • Probeer bestaande waardevolle contacten in stand te houden en zo mogelijk uit te breiden. Verminder contacten die slechts tijd en energie kosten en niets toevoegen.
 • Uit je gevoelens, als dit moeilijk is kan ze opschrijven een optie zijn bijvoorbeeld door middel van een brief of het bijhouden van een dagboek.
 • Lees over eenzaamheid, herkenning van het probleem kan opluchting en vermindering van eenzame gevoelens geven.
 • Gevoelens uiten en contact maken kan ook heel goed door bijvoorbeeld creatief bezig zijn, muziek luisteren of zelf muziek maken.
 • Zoek professionele hulp wanneer eenzaamheid het hele leven beheerst.

Wanneer de eenzaamheid te grote vorm aanneemt kan dit leiden tot lichamelijke klachten zoals: hoofdpijn, slecht of onrustig slapen, vermoeidheid, depressiviteit en verhoging van de bloeddruk. Ook zelfverwaarlozing in de vorm van slechte uiterlijke verzorging, te weinig en ongeregeld eten, te weinig bewegen en terugtrekking uit het sociale leven kunnen gevolgen zijn van gevoelens van eenzaamheid.

Tips voor het omgaan met eenzame mensen 

Belangrijk is aan welke vorm van eenzaamheid iemand leidt omdat de omgang met iemand die emotioneel eenzaam is een andere benadering vraagt dan iemand die situationeel eenzaam is. Algemeen geldende aanwijzingen zijn echter:

  • Je kunt en hoeft iemands eenzaamheid niet op te lossen, probeer te luisteren en er te zijn.
  • Wees duidelijk in het afspraken maken.
  • Stel de ander centraal en niet jezelf en je eigen verhaal of situatie, leef met de ander mee maar toon geen medelijden.
  • Praat niet te veel, luister voornamelijk en realiseer je dat ook stiltes binnen  een gesprek nuttig kunnen zijn.
  • Praat iemand geen eenzaamheid aan, ga niet af op vermoedens. Eenzaamheid uit zich door meerdere sterke signalen die langere tijd aanhouden.
  • Wijs op de mogelijke hulp die kerken, professionele hulpverleners en telefonische hulpdiensten kunnen bieden.
  • Soms kan samen dingen ondernemen een hulpmiddel zijn om een begin te maken naar een andere invulling van het leven. Sluit hierbij wel aan bij iemands wensen en laat niet je eigen voorkeuren op de voorgrond staan.

Eenzaamheid in Nederland 

Onderzoek heeft uitgewezen dat 10 procent van de Nederlandse bevolking zich eenzaam en ongelukkig voelt. Het feit dat allerlei makkelijkere manieren om contact te maken de laatste jaren een geweldige groei hebben ondergaan kunnen de eenzaamheid niet verkleinen het tegendeel lijkt eerder het geval. Ook onder jongeren voelen velen zich alleen en ongelukkig, dit percentage ligt zelfs op twaalf procent in de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar nog hoger zelfs dus als het percentage gezien over alle leeftijdsgroepen. Eenzaamheid is een subjectief begrip wat niet te meten is zoals men bijvoorbeeld koorts meet, vele jongeren geven aan ondanks hun soms zeer overvloedige contacten ‘echt’ contact te missen en voelen zich onbegrepen en alleen.

Velen dragen een masker om hun eenzaamheid te verbloemen, probeer het probleem echter onder ogen te zien en ermee aan de slag te gaan een bepaalde mate van eenzaamheid hoort bij het leven maar een realistisch zelfbeeld kan helpen. Ook de Heere Jezus kende tijdens zijn leven op aarde gevoelens van eenzaamheid, voor velen die verdrietig en eenzaam zijn kan het geloof en de bijbel troost en steun geven.

Bron : http://websiteverhalen.nl/websiteverhalen/2013/eenzaamheid-gevoelens-van-alleen-zijn-oorzaken-en-mogelijke-veranderingen/

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: