Jacobus Koelman: leven strijdpunten en actualiteit

Jacobus Koelman 1631 1695 nadere reformator in Sluis en later na zijn verbanning zwervend door het land. Deze nadere reformator besteedde veel aandacht aan een persoonlijk geloofsleven, een persoonlijke bekering en aan een persoonlijke omgang met de Heere, het geloof dus niet in zijn algemeenheid maar voor ieder persoonlijk.Jacobus Koelman 1631 1695 ook nu in 2012 actueel. 

Jacobus Koelman: leven strijdpunten en actualiteit

Jacobus Koelman: leven strijdpunten en actualiteit

Hoewel men er lang vanuit is gegaan dat Koelman geboren werd in de jaren 1632 / 1633 bleek dit een misvatting te zijn, men heeft de datum waarop Jacobus Koelman werd gedoopt achterhaald en deze bleek op 23 November 1631 te zijn geweest. Men gaat er nu vanuit dat het werkelijke geboortejaar van Jacobus Koelman het jaar 1631 is geweest.

Na zijn studie die plaats heeft gevonden onder Voetius en Essenius in de stad Utrecht waar Koelman promoveerde in de filosofie is hij ambassadepredikant geweest in zowel Kopenhagen als Brussel in de jaren van 1656 tot 1662. Daarna begon zijn predikantswerk in de gemeente Sluis dat duurde tot 1675. Nadat hij uit zijn woonplaats Sluis was verbannen begon zijn zwervend leven, op vele plaatsen vergruisd, in sommige plaatsen zoals in Leeuwarden prekende en in Utrecht immer welkom. Utrecht was ook de stad waar hij in 1695 is overleden. Jacobus Koelman heeft vele geschreven werken op zijn naam staan die ons zijn nagelaten.

Jacobus Koelman: leven strijdpunten en actualiteit

Jacobus Koelman 1631 1695 predikant in Sluis

Voor Jacobus Koelman bracht het christendom consequenties mee voor het totale leven, hij besteedde veel aandacht aan een christelijk gezinsleven waarbij kinderen liefdevol christelijk werden opgevoed. Tevens leefde Koelman in een gespannen verhouding met de overheid omdat hij aangaf het niet eens te zijn met bepaalde regels of activiteiten die plaatsvonden. Zoals bijvoorbeeld over de jaarmarkten die hij kermisachtige vertoningen noemde en die hij op grond van de schrift afkeurde. Koelman vond terecht dat de kerk de overheid op haar plicht en taak hoort te wijzen als de overheid dit op sommige punten nalaat of verzuimt, het is duidelijk dat hij zich hiermee niet geliefd maakte. Uit al zijn brieven aan de gemeente Sluis blijkt een sterke bewogenheid over het geestelijke leven binnen de gemeente, het leven volgens de bijbel. Hij zette in het kerkelijk leven zijn gemeenteleden zonder aanzien des persoons onder censuur als zij een leven leidden wat niet was volgens de bijbel ook al was men burgemeester of commies. Tenslotte werd Jacobus Koelman uit Sluis verbannen, zijn gespannen verhouding tot de overheid was hier de oorzaak van, al gebruikte de overheid als motief dat hij geen kerkelijke formulieren wenstte te gebruiken en eveneens tegen het vieren van christelijke feestdagen was, al kwamen de heilsfeiten in zijn preken wel duidelijk aan de orde. Hij werd aangeklaagd bij de Staten – Generaal in Den Haag en tenslotte verbannen uit Sluis.

Jacobus Koelman: leven strijdpunten en actualiteit

Jacobus Koelman 1631 1695 strijdpunten

De visie die Koelman had op de viering van feestdagen zien we ook terug bij Engelse en Schotse puriteinen, hij zag de feestdagen als een rooms overblijfsel en wilde de kerk evenals de puriteinen meer hervormen. Andere afwijkende standpunten van Jacobus Koelman waren dat hij de psalmberijming van Datheen taalkundig afkeurde al liet hij de psalmen wel zingen. Ook was hij een tegenstander van een orgel in de kerk. Het belangrijke punt wat door de overheid werd gebruikt om zijn verbanning te realiseren het gebruiken van de kerkelijke formulieren, hij had geen bezwaren tegen de inhoud van deze formulieren maar zag ze als sleur. Omdat hij geen bezwaren had tegen de inhoud heeft de classis waaronder Sluis viel zijn afwijkende opvattingen verdragen. Sommige formulieren heeft hij gedurende lange tijd toch gebruikt tot hij in 1672 overging op een vrije wijze bij de bediening van de sacramenten waarbij hij sprak uit zijn hart inhoudelijk hetzelfde maar hij deed dit met eigen woorden op zijn eigen wijze.

Jacobus Koelman wat liet zijn leven na

Zoals op veel plaatsen waar de prediking in vroeger jaren veel vrucht droeg is daar in de tegenwoordige tijd helaas weinig van terug te vinden zo ook in Sluis een ander bijbels voorbeeld hiervoor kunnen we noemen de stad Kapernaüm waarvan slechts een ruïne is overgebleven terwijl deze stad vroeger tot de hemel toe verhoogd was. Het leven van Jacobus Koelman liet wel vele geschriften na en ook preken. Deze preken waren voornamelijk tijd – en biddagpreken waarin de misstanden die voorkwamen in ons land aan de orde kwamen. Zijn preken waren pastoraal en riepen op tot verootmoediging. Jacobus Koelman heeft ons vele geschriften nagelaten die mits gelezen ons tot nut kunnen zijn voor ons geestelijk leven. Jacobus Koelman 1631 1695 leidde een leven waarbij hij god meer gehoorzaam was dan de mensen.

Bron : http://websiteverhalen.nl/websiteverhalen/2012/jacobus-koelman-leven-strijdpunten-en-actualiteit/

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: