Paus Adrianus VI

Paus Adrianus VI

Paus Adrianus VI de in Utrecht geboren timmermanszoon is de eerste en enige Nederlander die ooit het ambt van paus heeft bekleed. Zijn naam was Adriaen Florenszoon Boeyens die leefde van 1459 tot 1523. De keuze voor deze paus noemde men een politieke verlegenheidskeuze van de toenmalige kardinalen, ook Boeyens zelf was geschrokken van zijn verkiezing. Paus Adrianus VI een verrassend, veelbewogen leven in een moeilijke tijd.

Paus Adrianus VI

Paus Adrianus VI zijn jonge jaren

Paus Adrianus werd geboren als zoon van een scheepstimmerman, zijn vader overleed helaas al op jonge leeftijd, zijn woonplaats was Utrecht en hij leefde van 1459 tot 1523.

Het onderwijs dat hij volgde aan de Latijnse School in Utrecht vervolgde hij met verdere studie bij de Broeders des Gemenen Levens die gevestigd waren in Zwolle. In het jaar 1476 vertrok hij naar Leuven om zich hier verder te bekwamen, in deze stad werd hij benoemd als hoogleraar voor de vakgebieden filosofie en theologie. Een bekend persoon die zijn lessen gevolgd heeft was bijvoorbeeld Desiderius Erasmus.

Paus Adrianus VI

Paus Adrianus VI in Spanje

Zo rond 1515 vertrok Adriaen Florenszoon Boeyens naar Spanje na eerst 8 jaar de kleinzoon van keizer Maximiliaan te hebben onderwezen in wiens dienst hij was getreden. Deze kleinzoon was de latere Karel V. Boeyens werd naar Spanje gezonden met een moeilijke opdracht hij moest ervoor zorgen dat Karel erfgenaam zou worden. Toen hij aankwam in Spanje werd hij aangesteld als bisschop van de Spaanse stad Tortosa en in 1517 werd bracht hij het tot kardinaal. Voor de Roomse kerk was het jaar 1517 een bewogen jaar dit was ook het jaar waarin Luther zijn stellingen aanbracht op de deur van de Wittenbergse slotkapel. Adriaen Florenszoon Boeyens was eveneens enige tijd regent van Spanje hij voelde zich in deze positie niet thuis mede omdat hij te maken kreeg met tegenstand van zowel de Spaanse steden als van de Spaanse adel. De kardinalen die in die tijd een nieuwe paus moesten kiezen lieten hun keuze vallen op de vrome Nederlander Adriaen Floruszoon Boeyens dit tot zijn grote schrik. 9 Januari 1522 de dag van zijn verkiezing werd gevolgd door 31 Augustus 1522 de dag van de kroning.

Paus Adrianus VI

Paus Adrianus VI in Rome

In de tijd dat Adrianus VI zijn ambtsperiode in Rome begon in het jaar 1522 heerste in Rome zowel anarchie als een pestepidemie. Geen eenvoudige tijd, verder waren er nog een paar zaken die een goede start bemoeilijkten. De nieuwe paus was voor velen in Rome en het Vaticaan een volstrekt onbekende en eveneens een totaal andere persoonlijkheid dan de vorige paus Leo X die er een bourgondische levensstijl op na hield. Adriaen Florenszoon Boeyens daarentegen leidde een zeer vroom em ingetogen leven en hield mensen alleen al door zijn levensstijl een spiegel voor wat hem niet populair maakte. Op de rijksdag die in Neurenberg gehouden werd is een uitgebreid schrijven van Paus Adrianus VI voorgelezen die een schulderkentenis bevatte voor misstanden in de Roomse kerk. De nieuwe paus wilde graag de moederkerk hervormen en de Reformatie die in die tijd heftig woedde weerstaan. Om dit te bereiken ontbrak het hem echter aan krachtdadig optreden en aan tijd. In het conflict wat zich afspeelde tussen Karel V en Frans I van Frankrijk koos Boeyens de zijde van Karel V waardoor een breuk ontstond met Frankrijk. De reformatie woedde overal heftig en zelfs in landen waar men op heftige wijze de ketters vervolgden is het niet gelukt de Reformatie tegen te houden zo is het ook de pas aangestelde paus niet gelukt de Reformatie te weerstaan. Daar Adrianus VI al in Augustus van het jaar 1523 ernstig ziek werd was de tijd veel te kort om eventueel hervormingen binnen de Roomse kerk te kunnen doorvoeren. Aan deze ziekte is hij kort hierna op 14 September 1523 gestorven. De begrafenis was op zijn eigen verzoek erg sober en het lichaam werd bijgezet in de Sint – Pieterskerk om enige jaren later in 1530 te worden overgebracht naar de Kerk van de Duitsers die Santa Maria dell’ Amina heette. Adrianus VI zijn leven was vol tegenstand.

Paus Adrianus VI

Paus Adrianus VI zijn leef – en denkwijze kort samengevat

  • In tegenstelling tot veel van de geestelijken in zijn tijd was voor paus Adrianus eucharistie belangrijk.
  • De vrome en sobere levenswijze van deze paus wekten haat op in Rome en het Vaticaan.
  • Doordat zijn voorganger geldelijke problemen had achtergelaten was het nodig om verschillende vervelende maatregelen te nemen zoals het ontslaan van verschillende mensen. Als men deze maatregelen in een beginperiode moet nemen maakt men zich niet populair.
  • De openbare schulderkentenis van deze paus op de Rijksdag in Neurenberg wordt regelmatig terecht vergeleken met de historische schuldbelijdenis van paus Johannes Paulus II in het jaar 2000.
  • Bang voor de eenheid van de kerk zette Adrianus VI zich sterk af tegen Luther, hoewel hun standpunten op veel punten sterke overeenkomsten vertoonden.
  • Paus Adrianus VI de eerste en enige Nederlandse paus in de jaren 1522 /1523.

Bron : http://websiteverhalen.nl/websiteverhalen/2012/paus-adrianus-vi/

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: